Zbiory

  • 06-09-2019

Rozpoczynamy zbiory owoców. Spodziewamy się obfitych plonów.

fot. Owocująca Jugana w 3 roku po posadzeniu, z krzewu zebrano ponad 800 owoców