Książki

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą wydawniczą, w której znajdują się profesjonalne publikacje promujące wybrane grupy roślin użytkowych ważne dla ogrodnictwa.

Cena: 40.00 PLN

„Fascynujące KALMIE”
Julia Westhoff, Karl-Heinz Hübbers
ISBN: 978-83-956964-0-4

Format: A4
Ilość stron: 82
Oprawa: twarda, szyta

„Fascynujące kalmie” to pierwsza, nie tylko w polskiej dendrologicznej literaturze, tak obszerna pozycja poświęcona rodzajowi Kalmia. „Do tej pory jedynym kompleksowym dziełem poświęconym temu gatunkowi była angielskojęzyczna publikacja dr. Richarda A. Jaynesa ze Stanów Zjednoczonych… Cały czas popularność oraz liczba odmian uprawnych kalmii znacząco wzrasta, co zmotywowało grupę europejskich miłośników i hodowców kalmii do stworzenia aktualnej publikacji.”
Książka ukazuje walory dekoracyjne tych roślin, przybliża wymagania uprawowe, a także pokazuje możliwości wkomponowania ich w ogród. Profesjonalne opisy rodzajów kalmii z pięknymi fotografiami oraz katalog licznych odmian czynią tą publikację wyjątkową! Pozycja godna polecenia szerokiemu gronu czytelników, od specjalistów dendrologów i hodowców-ogrodników po amatorów – właścicieli ogrodów przydomowych.

Cena: 75.00 PLN

„Różaneczniki i azalie”
Hanna Grzeszczak-Nowak, Piotr Muras
ISBN: 978-83-925110-7-6

Format: A4
Ilość stron: 372
Oprawa: twarda, szyta
Ilość opisanych roślin: 960

Książka zawiera opisy ponad 110 gatunków, podgatunków i odmian botanicznych z grupy Rhododendron, które znajdują się w kolekcjach ogrodów botanicznych i arboretów oraz zbiorach prywatnych kolekcjonerów w Polsce. Liczne opisy (publikacja przedstawia blisko 850 odmian różaneczników i azalii), ilustrowane są barwnymi zdjęciami (843 szt.) tych roślin.

Czytelność opisów odmian podnoszą piktogramy zawierające najważniejsze informacje przedstawione w formie graficznej. Przy każdej odmianie podano wysokość rośliny, termin kwitnienia, stanowisko i wymagania uprawowe, strefę mrozoodporności oraz dodatkowe informacje o cechach szczególnych danej odmiany np. o wonnych kwiatach.

Znajdujący się na końcu książki indeks ułatwia sprawne poruszanie się po tej pozycji.

Cena: 20.00 PLN

„Byliny w ogrodzie skalnym”
B. Grabowska, T. Kubala
ISBN: 978-83-922115-9-4

Format: A4
Ilość stron: 114
Oprawa: miękka, szyta nićmi
Ilość opisanych roślin: 895

Przewodnik ten prezentuje ponad 900 znanych i rzadkich bylin nadających się do uprawy w ogrodach skalnych. Są to gatunki górskie, ich formy uprawne oraz rośliny, które znalazły się tu ze względu na odpowiedni pokrój i charakter wzrostu, a nie są roślinami górskimi. Każdy takson ilustrowany jest zdjęciem i wyczerpująco opisany w postaci piktogramów. We wstępie zawarto informacje dotyczące zakładania ogrodów skalnych oraz pielęgnacji rosnących w nich roślin, z uwzględnieniem ich specyficznych wymagań uprawowych.

Cena: 50.00 PLN

„Drzewa i krzewy iglaste”
Adam Marosz
ISBN: 978-83-922115-2-5

Format: A4
Ilość stron: 384
Oprawa: twarda, szyta nićmi
Ilość opisanych roślin: 500

Książka zawiera obszerne opisy aż 500 odmian oraz 940 zdjęć drzew i krzewów iglastych. We wstępie zamieszczono wiadomości z zakresu historii uprawy, morfologii, jak również introdukcji oraz aklimatyzacji tych roślin w warunkach klimatycznych panujących w naszym kraju. W książce znajdą Państwo informacje dotyczące sadzenia, uprawy i pielęgnacji oraz wiele ciekawostek dotyczących tej grupy roślin.
Autor zadbał o to, by w książce oprócz popularnych i często spotykanych w naszych ogrodach drzew i krzewów iglastych, znalazły się również te, które uprawiane są niezwykle rzadko lub występują tylko w pojedynczych kolekcjach, a są godne uwagi i polecenia. Rozpoznawanie jak i identyfikację cech charakterystycznych danej odmiany, ułatwią doskonałe fotografie. Umożliwią one również Państwu dostrzec różnorodność i bogactwo tej grupy roślin.
Książka będzie doskonałym prezentem dla osób zajmujących się zawodowo ogrodnictwem, ale również dla amatorów i wielbicieli tych ciekawych roślin.

Cena: 20.00 PLN

„Dziko rosnące Róże Europy
Ryszard Popek
ISBN: 978-83-922115-1-8

Format: A4
Ilość stron: 120
Oprawa: twarda, szyta nićmi
Ilość opisanych roślin: 30


W tej publikacji  poza trzydziestoma portretami róż dzikich znajduje się również klucz do oznaczania gatunków. Ponad to tablice z licznymi autorskimi rysunkami, obrazującymi ważne cechy diagnostyczne, morfologię oraz mapy przedstawiające geograficzne rozmieszczenie róż dziko rosnących. Książka ukazuje walory dekoracyjne kwiatów i owoców, tak wszechobecne w krajobrazie naturalnym oraz architekturze terenów zielonych.

Cena: 23.00 PLN

„Irgi uprawiane w Polsce”
Ewa Jerzak
ISBN: 978-83-922115-0-1

Format: A4
Ilość stron: 174
Oprawa: twarda, szyta nićmi
Ilość opisanych roślin: 78

„Irgi (Cotoneaster Medik.) należą do najchętniej uprawianych krzewów, cenione są ze względu na obfite coroczne kwitnienie, owocowanie, efektowne przebarwienie liści, a także na dużą odporność na suszę. Niestety pod względem systematycznym jest to jedna z najbardziej złożonych i niejasnych grup roślin. Brak wiarygodnej, krytycznej literatury sprawia, że identyfikacja gatunków tego rodzaju sprawia wszystkim zainteresowanym irgami duże problemy. (…)Opracowanie zawiera zwięzłe opisy najczęściej uprawianych w Polsce lub godnych uprawy gatunków, klucze do ich oznaczania, uwagi o możliwości wykorzystania Irg w kompozycjach zieleni, dane na temat zdrowotności itd. (…) To pierwsza nie tylko w polskiej dendrologicznej literaturze, tak obszerna pozycja poświęcona rodzajowi Cotoneaster. Książka godna polecenia szerokiemu gronu czytelników, od specjalistów dendrologów i hodowców-ogrodników po amatorów właścicieli przydomowych ogródków.”
Prof. dr hab. Jerzy Zieliński; Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu – Instytut Dendrologii PAN w Kórniku.

Cena: 15.00 PLN

„Trawy, turzyce, sity, kosmatki”
B. Grabowska, T. Kubala
ISBN: 978-83-925110-4-5

Format: A4
Ilość stron: 80
Oprawa: miękka, szyta nićmi
Ilość opisanych roślin: 356

WYDANIE DRUGIE

„Trawy, turzyce, sity czy kosmatki mogą być ozdobą każdego ogrodu. Piękno tej grupy roślin polega na jej morfologicznej odmienności od reszty świata roślin kwiatowych…”
Tomasz Kubala, Beata Grabowska

W szóstej części serii „Byliny w ogrodzie” pod tytułem „T r a w y, t u r z y c e, s i t y, k o s m a t k i”, prezentujemy 356 opisów roślin należących do rodzin wiechlinowatych (Poaceae), sitowatych (Juncaceae) i ciborowatych (Cyperaceae).
Publikacja przedstawia ogólne informacje dotyczące tej grupy roślin oraz przydatne informacje o ich rozmnażaniu, terminach dzielenia roślin, odporności na mróz, uprawie oraz pielęgnacji. Książka zawiera ciekawe i niepowtarzalne zdjęcia dla każdego z ponad 350 przedstawianych tu gatunków, a szczegółowy opis oraz cechy charakterystyczne zawarte są w czytelnych piktogramach. Całości dopełnia elegancka szata graficzna.
Mamy nadzieję, że publikacja będzie nie tylko doskonałym i fachowym Źródłem wiedzy o tych roślinach, ale również posłuży jako przewodnik do podróżowania po świecie traw i zachęci do tworzenia nowych, własnych ogrodowych aranżacji z ich udziałem.

Cena: 23.00 PLN

„Byliny okrywowe i runa leśnego”
B. Grabowska, T. Kubala
ISBN: 978-83-922115-7-0

Format: A4
Ilość stron: 112
Oprawa: miękka, szyta nićmi
Ilość opisanych roślin: 559

Rośliny okrywowe i runa leśnego mają w ogrodzie duże znaczenie estetyczne i użytkowe. Wysadzone w dużych płatach wprowadzają poczucie ładu i harmonii oraz stanowią doskonałe tło do eksponowania innych roślin.
To ostatnia już publikacja zamykająca siedmiotomowy cykl wydawniczy „Byliny w Ogrodzie”.
Spośród blisko 600 opisanych gatunków i odmian, możemy wybrać te, które w miejscach dla większości roślin bardzo niekorzystnych stworzą zwartą i wyrównaną okrywę – tak charakterystyczną dla tej grupy. Publikacja przedstawia szereg informacji dotyczących ich niewielkich wymagań pielęgnacyjnych jak i trwałości, łatwości rozmnażania. Dodatkowo do wykorzystania tych roślin w zagospodarowaniu terenów zieleni zachęcają niepowtarzalne fotografie, cechujące cały cykl.

Cena: 15.00 PLN

„Paprocie”
B.Grabowska, T.Kubala
ISBN: 978-83-925110-1-4

Format: A4, wydanie drugie
Ilość stron: 46
Oprawa: miękka, szyta nićmi
Ilość opisanych roślin: 142

Katalog prezentuje ponad 140 taksonów paproci nadających się do uprawy w gruncie w warunkach klimatu Niżu środkowoeuropejskiego. Ujęte zostały w nim zarówno pospolite paprocie, znajdujące się powszechnie w handlu, jak i gatunki uprawiane w nielicznych kolekcjach, a zasługujące na uwagę i szersze rozpropagowanie. Odpowiednio dobrany materiał zdjęciowy jest pomocny w samodzielnej identyfikacji poszczególnych gatunków i odmian paproci. W części opisowej zawarto informacje dotyczące morfologii i biologii paproci, ich uprawy i rozmnażania.

Cena: 30.00 PLN

„Byliny rabatowe”
B. Grabowska, T. Kubala
ISBN: 978-83-922115-4-9

Format: A4
Ilość stron: 184
Oprawa: miękka, szyta nićmi
Ilość opisanych roślin: 1406

Autorzy zaprezentowali ponad 1400 taksonów bylin nadających się do uprawy na rabatach i w grupach bylinowych. Informacje zawarte w piktogramach umożliwiają właściwe zastosowanie roślin na rabatach i dobranie ich do konkretnego siedliska. Przestrzeganie zaleceń dotyczących doboru roślin do warunków panujących w ogrodzie i na konkretnym stanowisku ma decydujące znaczenie dla wyglądu danego założenia ogrodowego. Katalog może być cenną pomocą dla osób projektujących i zakładających ogrody, producentów oraz miłośników roślin.

Cena: 22.00 PLN

„Słownik Roślin Zielnych, łacińsko-polski”
Wiesław Gawryś
ISBN: 978-83-92-5110-5-2

Format: A5
Ilość stron: 199
Oprawa: twarda, szyta nićmi
Ilość opisanych roślin: 8254

To pierwsza publikacja, która w tak pełny sposób zbiera i systematyzuje polskie nazewnictwo tej grupy roślin. Autor porządkuje w niej blisko dziesięć tysięcy łacińskich nazw, reprezentujących 8254 gatunków, podgatunków, form i mieszańców oraz podaje ich polskie odpowiedniki. Jednak znaczna część roślin uwzględnionych w Słowniku nie miała nigdy polskich nazw, jest to więc praca bardzo nowatorska i potrzebna. W książce uwzględniono wszystkie rośliny zielne występujące w Polsce w stanie dzikim, jak i te uprawiane w celach użytkowych. W Słowniku znalazły się też wszystkie znane Autorowi ozdobne rośliny zielne, które możemy spotkać w polskich ogrodach botanicznych i prywatnych kolekcjach. Zawarte w nim informacje mogą służyc jako Ľródło poprawnej, obowiązującej nomenklatury, nie tylko osobom profesjonalnie zajmującym się roślinami, ale również wszystkim ich miłosnikom, którym nie jest obojętna czystość i poprawność języka polskiego.

Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Agnieszką Pałac z działu sprzedaży:

karta-seniora-1

Każdy posiadacz Ogólnopolskiej Karty Seniora otrzyma w naszej firmie 10% zniżkę od ceny detalicznej za oferowane przez nas produkty.

ZAPRASZAMY!