Jesteśmy częścią grupy

Analiza gleby

Plantacja powstała na glebach II, III i IV klasy, ciężkich, żyznych i gliniastych. Niestety po deszczach wjazd maszyn na plantację jest niemożliwy. W głębszych warstwach znajdują się partie nieprzepuszczalnych iłów, skały wapienne miękkie, zawapniony piasek, dlatego przygotowując stanowisko pod uprawę konieczne było użycie głębosza. Pracował na głębokości 60 cm. Teren jest mocno pofałdowany, zdarzają się spadki do 6%. Wysokość ok. 300 m n.p.m. Odczyn gleby wynosił 7,6 pH, a zasolenie od 0,21 – do 0,3 g/l. Analiza gleby wykazała początkowe zawartości na poziomie: N-NO3 =≤ 7 mg/l, P ≤ 45 mg/l, K ≤ 70 mg/l, Mg ≤ 150, Ca ≤ 2800 mg/l, zawartość próchnicy – od 1,8 – 2,2 %.