Jesteśmy częścią grupy

Zabiegi agrotechniczne

Przed wysadzeniem roślin w celu poprawienia struktury gleby, która u nas jest ciężka i zlewna oraz korekty odczynu gleby dodano do ziemi 20 l torfu na 1 m.b. rzędu, a następnie przekopano łopatą mechaniczną na głębokość 35 cm. Kolejnym etapem było uformowanie redliniarką wzniesionych na 15 cm zagonów, które okryto agrowłókniną (90 g/m2). Tak przygotowane zagony okazały się niestety być za niskie, zwłaszcza, że ziemia osiadła. Zastosowana przez nas agrowłóknina również była zbyt słaba mechanicznie.
Jednakże krzewy rosną dobrze, choć obserwowaliśmy, że niektóre odmiany wykładają gałęzie na ziemię – Indigo Gem i Tundra.