Po tegorocznych zbiorach zebraliśmy znowu trochę informacji (por. tabela niżej) o uprawianych u nas odmianach i utwierdziły nas one w zamiarze dokonania zmian w składzie odmianowym plantacji. W sierpniu zaczęliśmy przygotowania do tej operacji. Najpierw jeszcze raz przeanalizowaliśmy swoje obserwacje i doświadczenia z rosnącymi u nas odmianami, po czym zapadła decyzja: rozstajemy się z następującymi odmianami: ‘Tundra’, ‘Indigo Gem’, ‘Streżewczanka’, ‘Bakczarskij Velikan’, ‘Docz Velikana’, ‘Nimfa’, ‘Morena’, ‘Gordost Bakczara’, ‘Silginka’, ‘Leningradskij Velikan’. Natomiast zwiększamy nasadzenia niniejszych odmian: ‘Aurora’, ‘Honey Bee’, ‘Vostorg’, ‘Sinyj Utios’, ‘Usłada’ (niewielka ilość na próbę).
Tabela podsumowująca plony wyjaśnia częściowo naszą decyzję.

Rekonstrukcję plantacji rozpoczęliśmy od rozdrobnienia części nadziemnych krzewów przeznaczonych do usunięcia – mulczer Kornik zrobił, co należało. Po zdemontowaniu systemu nawadniania kroplowego pługiem podcięliśmy ich korzenie – orka pomogła też usunąć agrowłókninę okrywającą wały. Po oczyszczeniu rzędów z resztek roślin i tkaniny – teraz już pasy (sumarycznej długości 4,5 km i szerokości około 1 m) przekopaliśmy na głębokość 30-40 cm mechaniczną łopatą. Na tak wstępnie przygotowane stanowisko rozrzuciliśmy około 5 t/ha obornika i dodaliśmy 30 l/ha EMów. Dodaliśmy jeszcze kizerytu i siarczanu potasu. Ponadto na jeden metr bieżący rozsypaliśmy po 100 l włóknistego torfu wysokiego. Te wszystkie materiały wymieszaliśmy z glebą kolejny raz przekopując ją mechaniczną łopatą. Teraz można już uformować zagony. Przed nami stoi decyzja o sposobie rozłożenia instalacji nawadniającej oraz samo sadzenie krzewów.

One Response

Comments are closed.