Jesteśmy częścią grupy

Pomiary zawartości cukru w owocach

Załamanie pogody i ponad tygodniowy okres niskich temperatur w kwietniu, podczas kwitnienia spowodował niewielkie opóźnienie dojrzewania owoców. Okres kwitnienia najważniejszych odmian był tej wiosny dłuższy niż w ubiegłych latach. Zebrane owoce, tak jak w zeszłym roku, badane były pod względem zawartości w nich cukru. Brix mierzony był 7 i 12 czerwca, pomiary będą kontynuowane. Wartość Brix będzie podstawą do podjęcia decyzji o zbiorze owoców– wyniki zawarte w tabeli.